Нормативне регулювання особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сталий розвиток економіки
Анотація
Визначено основні нормативно-правові акти, які регулюють особливості здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів. Проаналізовано «Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» та «Типову технологічну схему здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон». Досліджено порядок виконання митних формальностей при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними. В ході проведеного дослідження визначено, що: митний контроль та митне оформлення водних транспортних засобів характеризується значною складністю та непрозорістю здійснення; нормативно-правові акти, що унормовують зазначене питання містять норми, які суперечать один одному та загалом нечітко прописують процедуру здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів; відсутнє чітке нормативно-правове врегулювання питання щодо впровадження попереднього інформування в морських пунктах пропуску та функціонування ІСПС; відсутність єдиного підходу до використання програмного продукту у процесі здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів. Main legislative and normative acts on implementing of water vehicle Customs Control and Customs Formalities Procedures are identified. Typical Technological Schema of passage through the state border of persons, car, water, rail and air vehicles and goods which are moved by them and Typical Technological Schema of implementing of Customs Control of water vehicles, carriers and goods which are moved by them, in State Border Checkpoints. The order of implementing of Customs Formalities in the process of passage of water vehicles, carriers and goods which are moved by them, is researched. Next items were identified in the process of researching: significant complexity and non-transparency of implementation are main features of water vehicles Customs Control and Customs Formalities; legislative and normative acts are contradictory and don’t clearly describe water vehicles Customs Control and Customs Formalities Procedures; clear legislative and normative regulation of items on implementation of preliminary informing in See Checkpoints and on using of ISPU is absent; common approach to using of software product in the process of implementing water vehicles Customs Control and Customs Formalities is absent too.
Опис
Ключові слова
водні транспортні засоби, митне оформлення, митний контроль., water vehicles, Customs Formalities, Customs Control
Бібліографічний опис
Попель С. А. Нормативне регулювання особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів / С. А. Попель // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 4 (37). – C. 54–65.
Зібрання