Податкове консультування та його вплив на формування податкової грамотності платників податків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – систематизація та узагальнення теоретичних засад податкового консультування та його вплив на грамотність платників. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти впливу податкового консультування на формування податкової грамотної платників податків. Об’єктом дослідження є відносини між платниками податків та органами ДПС України. The purpose of the study is to systematize and summarize the theoretical foundations of tax consulting and its impact on taxpayer literacy. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of the impact of tax consulting on the formation of tax literacy of taxpayers. The object of the study is the relationship between taxpayers and the State Tax Service of Ukraine.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, податкова культура, фінансова грамотність, tax consulting, tax culture, financial literacy
Бібліографічний опис
Мельник В. В. Податкове консультування та його вплив на формування податкової грамотності платників податків : кваліфікаційна робота / В. В. Мельник ; наук. кер. О. О. Мискіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 85 с.