Характеристика популярних форм рекреаційно-оздоровчих занять різних вікових категорій населення

dc.contributor.authorГрек Тетяна Василівна
dc.contributor.authorHrek Tetyana Vasylivna
dc.date.accessioned2023-06-09T06:24:04Z
dc.date.available2023-06-09T06:24:04Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractПозаурочні форми відіграють допоміжну роль у вирішенні завдань фізичного виховання та доповнюють уроки. Проте нерідко вони набувають цілком самостійного значення, повністю забезпечуючи фізкультурні потреби певних верств населення (наприклад, ранкова гімнастика, теренкур, оздоровчий біг для людей зрілого і похилого віку). Позаурочні форми занять є надто варіативними, а тому і більш доступними для широких верств населення. Їх можуть застосовувати окремі особистості у вигляді індивідуальних самостійних занять фізичними вправами, а також групи різної чисельності. Для позаурочних форм занять характерна самодіяльність і самостійність тих, хто займається ними. Найчастіше позаурочні форми характеризуються відносно обмеженим змістом і спрощеною структурою (оздоровчий біг, гігієнічна гімнастика, фізкультхвилинки та ін.), але потребують прояву особистої ініціативи і самостійності. Основна мета таких занять – активний відпочинок, відновлення і зміцнення здоров’я, збереження або підвищення працездатності, розвиток рухових якостей, удосконалення у спортивних рухах. Заняття позаурочного типу найчастіше належать до сфери оздоровчої фізичної культури і класифікуються за певними ознаками. In the qualification work, issues related to the construction of the training process in dance sports are considered. We pay attention to the peculiarities of the functional and energetic capabilities of the body of athletes with different mechanisms of their energy supply. The analysis of literature data shows that specialization in various types of competitive loads has a significant effect on performance in tests, as well as on maximum manifestations of indicators of gas exchange, external respiration, blood circulation, transport of gases in the blood, changes in the internal environment of the body. specific conditions of the activity competition, regarding the physiological processes that limit the manifestation of a high level of physical performance, differ significantly depending on the power and the limit time for overcoming the competitive distance, etc.
dc.identifier.citationГрек Т. В. Характеристика популярних форм рекреаційно-оздоровчих занять різних вікових категорій населення : кваліфікаційна робота / Т. В. Грек ; наук. кер. О. М. Лаврентьєв ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 72 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/435
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectспортивні танці, змагальний період, функціональна підготовка, енергетичні можливості
dc.subjectsports dances, competitive period, functional training, energy possibilities
dc.titleХарактеристика популярних форм рекреаційно-оздоровчих занять різних вікових категорій населення
dc.title.alternativeCharacteristics of popular forms of recreational and health activities for different age categories of the population
Файли