Розвиток інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти як чинник формування професійної культури майбутніх фахівців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Університет ДФС України
Анотація
Наразі висуваються високі вимоги до професіоналізму майбутніх фахівців, до їх інформаційно-комунікаційної компетентності. Цього вимагає й сучасний вектор розвитку цивілізації, тобто спрямованість на формування інформаційного суспільства, розбудови нової інфраструктури, інтеграцію інформаційних систем і стрімку віртуалізацію оточуючої людину реальності. Currently, there are high demands on the professionalism of future professionals, to them information and communication competence. This is required by the modern vector of civilization, ie the focus on the formation of the information society, the development of new infrastructure, the integration of information systems and the rapid virtualization of the reality surrounding man.
Опис
Ключові слова
розвиток, формування, професійна культура, development, formation, professional culture
Бібліографічний опис
Євтушенко Г. Розвиток інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти як чинник формування професійної культури майбутніх фахівців / Г. Євтушенко І. Самойлова, В. Лотков. // Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи : зб. наук. праць за матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2020 р., Київ-Ірпінь / Мін-во освіти і науки України, Держ. заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» [та ін.]. – Київ : Університет ДФС України, 2020. – С. 157–159.
Зібрання