Розвиток підприємницької діяльності у сфері рециклінгу твердих побутових відходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Аналіз сучасного стану рециклінгу в України дозволяє виділити основні проблеми його розвитку, а саме: неефективна система управління сферою рециклінгу в регіонах; недосконала інфраструктура сфери поводження з відходами; відсутність активної державної підтримки рециклінгу; неефективна нормативно-правова база; низький рівень міжрегіональної взаємодії тощо. Analysis of the current state of recycling in Ukraine allows us to identify the main problems of its development, namely: inefficient management system of recycling in the regions.
Опис
Ключові слова
управління, тверді побутові відходи, рециклінг, розвиток, management, solid waste, recycling, development
Бібліографічний опис
Самойлов О. О. Розвиток підприємницької діяльності у сфері рециклінгу твердих побутових відходів / О. О. Самойлов, І. І. Самойлова // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 липня 2020 р. / Нац. академія аграрних наук України, Інститут агроекології і природокористування [та.ін.]. – К., 2020. – С. 188–190.
Зібрання