Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу глобалізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене розвитку теоретико-методичних засад та розробці пропозицій щодо зміцнення економічної безпеки національної економіки з урахуванням впливу глобалізації. У роботі сформульовані теоретико-методичні положення дослідження сутності економічної безпеки як складової національної безпеки, визначено фактори впливу глобалізації на економічну безпеку національної економіки, обґрунтовано методику оцінки рівня економічної безпеки Украйни під впливом глобалізації. Dissertation research is devoted to the development of theoretical and methodological bases and the development of proposals to strengthen the economic security of the national economy, considering globalization impact. The paper sets out the theoretical and methodological provisions of study of the essence of the economic security as a component of national security, the factors of the globalization impact on economic security of the national economy, grounded methodology for assessing economic security of Ukraine under the globalization impact.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, національна економіка, зміцнення економічної безпеки, глобалізація, рівень економічної безпеки, загрози економічній безпеці, стратегічні пріоритети., economic security, national economy, strengthening economic security, globalization, levels of economic security, threats to economic security and strategic priorities.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Зміцнення економічної безпеки національної економіки в умовах впливу глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Валентина Віталіївна Мартиненко ; Міністерство освіти і науки України, Академія муніципального управління. – К., 2014. – 20 с.
Зібрання