Використання спеціальних знань під час розслідування податкових злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно–аналітичне право
Анотація
У статті розглядаються процесуальні та не процесуальні форми використання спеціальних знань. Досліджуються основні напрями використання спеціальних знань під час розслідування податкових злочинів, зокрема: безпосереднє провадження слідчими слідчих (розшукових) дій; залучення спеціаліста; проведення експертиз. Автор зазначає, що в розслідуванні податкових злочинів важлива роль відводиться консультаціям довідкового характеру, аналізуються найпоширеніші види експертних досліджень. The article deals with procedural and non-procedural forms of use of special knowledge. The main directions of the use of special knowledge during the investigation of tax crimes are investigated, in particular: direct investigation by investigative (search) investigators; the involvement of a specialist; conducting of examinations. The author notes that in the investigation of tax crimes an important role is given to advisory advice, analyzes the most common types of expert studies
Опис
Ключові слова
спеціальні знання, експерт, форми використання спеціальних знань, процесуальні та не процесуальні форми, консультації., special knowledge, expert, forms of use of special knowledge, procedural and non-procedural forms, consultations
Бібліографічний опис
Амеліна А. С. Використання спеціальних знань під час розслідування податкових злочинів / А. С. Амеліна // Порівняльно–аналітичне право. – 2018. – № 3. – С. 264– 267.
Зібрання