Можливості бойового хортингу щодо формування військово-патріотичного виховання старшокласників – успішних особистостей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка
Анотація
Автори публікації через перераховані проекти, заходи національно-патріотичного виховання, що спрямовані на формування і розвиток у молоді таких важливих соціально-значущих якостей, як громадянська зрілість, любов до Батьківщини, відповідальність, почуття обов’язку, вірність національним традиціям, прагнення до збереження і зміцнення історичних і культурних цінностей, що призведе до зростання її активності у вирішенні найважливіших проблем життєдіяльності суспільства теоретично розкрили можливості бойового хортингу щодо формування військово-патріотичного виховання старшокласників – успішних особистостей. The authors of the publication, through the listed projects, measures of national-patriotic education aimed at the formation and development of such important socially significant qualities in young people as civic maturity, love for the Motherland, responsibility, a sense of duty, loyalty to national traditions, the desire to preserve and the strengthening of historical and cultural values, which will lead to an increase in its activity in solving the most important problems of the life of society, theoretically revealed the possibilities of combat horting in the formation of military-patriotic education of high school students – successful individuals.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, військово-патріотичне виховання, старшокласники, успішна особистість., combat horting, military-patriotic upbringing, high school students, a successful personality
Бібліографічний опис
Єрьоменко Е. Можливості бойового хортингу щодо формування військово-патріотичного виховання старшокласників-успішних особистостей [Електронний документ] / Е. Єрьоменко, К. Кукушкін // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : мат. ІХ Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., 10 грудня 2021 р., Київ ; Міністерство освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту ; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 53–58.
Зібрання