Сучасні технології рухової активності студентів: спортивно-оздоровчий туризм і рекреація

dc.contributor.authorСергієнко Юрій Петровичuk_UA
dc.contributor.authorГулай Віктор Степановичuk_UA
dc.contributor.authorЧаплигін Василь Петровичuk_UA
dc.contributor.authorГаврилюк Валерій Олексійовичuk_UA
dc.contributor.authorГаєвий Вадим Юрійовичuk_UA
dc.contributor.authorSergienko Yuriy Petrovychen_EN
dc.contributor.authorHulai Viktor Stepanovychen_EN
dc.contributor.authorChaplyhin Vasyl Petrovychen_EN
dc.contributor.authorHavryliuk Valerii Oleksiiovych en_EN
dc.contributor.authorHaievyi Vadym Yuriiovychen_EN
dc.date.accessioned2023-10-17T11:28:15Z
dc.date.available2023-10-17T11:28:15Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання засобів спортивнооздоровчого туризму в рекреаційній діяльності (в різних групах населення) і тому числі студентської молоді. На основі теоретичного аналізу та узагальнення навчально-методичної та наукової літератури виявлено, що потреба в руховій активності є актуальною для всього суспільства в цілому. Ефективність застосування технології щодо формування рекреаційної культури студентської молоді з огляду позитивного впливу на показники фізичного стану. В статті обґрунтовано, опрацьовано та визначено структуру і зміст технології формування рекреаційної активності студентської молоді у вищому навчальному закладі засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Досліджено різні підходи щодо формування спортивно-оздоровчого туризму, виявлено та розкрито характерні ознаки й особливості активного відпочинку в суспільстві. The article presents a theoretical analysis and summarizes the approaches on the use of tourism in recreational activities of students. Based on theoretical analysis and synthesis of specified scientificmethodical literature revealed that the need of the youth in active recreation, is an integral part of the harmonious, comprehensively developed personality of a student. In the article, given the present stage of development of the industry of scientific knowledge and on the basis of a comprehensive analysis of concepts and categories of recreation refined interpretation of the concept of "recreational culture" as a component of physical culture. In addition, recreational needs of students systematized. Proved the effectiveness of technology forming recreation culture of students taking into account the positive impact on indicators of physical condition, the theoretical training, the amount of motor activity, the organization of useful leisure and recreation. Substantiation for the structure and content of the technology of forming a recreational activity of students, and defined and developed organizational and methodical conditions of its realization in a higher educational institution means the health and recreational physical activity. The concept of sport tourism, sports and health campaign described. It outlines the main features and challenges of sport tourism, analyzes its types and functions. The article shows various approaches to the definition of this concept identified the characteristics. Classification of sport tourism will thoroughly examine its modifications and main development trends and characteristics, will allow organizing the knowledge and deeply understanding the nature of sport tourism, solving the problems of its territorial organization, to plan the development of the material base, to produce and sell the tourist product. Sports and health tourism plays a significant role in the development of the domestic tourist movement. In fact, it is one of the most accessible mass forms of outdoor activities and ways to discover the world. Today, sport trips are becoming an integral part of the life of all segments of the population. Ukraine has all the prerequisites for the intensive development of sports and recreational tourism: geographical position and topography, favorable climate, rich natural, historical, cultural and tourist-recreational potential.
dc.identifier.citationCучасні технології рухової активності студентів: спортивно-оздоровчий туризм і рекреація / Ю. П. Сергієнко, В. С. Гулай, В. П. Чаплигін, В. О. Гаврилюк, В. Ю. Гаєвий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2020. – Вип. 5 (125) – С 140–144.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/822
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
dc.relation.ispartofseriesСерія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).; Вип. 5 (125)
dc.relation.isreferencedby1. Бердус М. Г. Формирование теории физической рекреации в контексте основ ее метатеории : дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Г. Бердус. – М.: РГБ, 2003. – 215 с. 2. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичному вихованні різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. літ., 2010. – 200 с. 3. Круцевич Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. – К. : Академвидав, 2013. – 160 с. 4. Малинський І.Й. Рекреація в способі життя студентської молоді / І. Малинський, Ю. Сергієнко, В.Чаплигін, О. Тарангул, О. Лаврентьєв// Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 2(122)20 – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – С. 95-100. 5. Москаленко Н. Тенденції та закономірності становлення фізичної рекреації на різних історичних етапах / Н. Москаленко // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт. – Луцьк, 2013. – Вип. 11. – С. 7–11. 6. Лаврентьєв О.М Формування фізичного навантаження студентської молоді засобами бігу / О. Лаврентьєв, Ю. Сергієнко, В. Гулай // Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 5(113)19– Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 77-81. 7. Рут П. Вікові особливості рекреаційно-туристичної діяльності / П. Рут, Є. Рут, Б. Мицкан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров‘я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – ғ 4 (16), 2011. – С. 48–52. 8. Рыжкин Ю. Е. Социально-психологические проблемы физической рекреации / Ю. Е. Рыжкин. – СПб. : Издательство СПб ГПУ «Нестор», 2005. – С. 76–84. 9. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 447 с. 10. Терещенко В.І. Сучасні оздоровчі технології: фітнес, рекреація, туризм: начальний посібник / В.І. Терещенко, В.П. Чаплигін. – Київ: Міленіум, 2018. – 178 с.
dc.subjectспортивно-оздоровчий туризм, функції спортивно-оздоровчого туризму, фізична рекреація, рекреаційна культура, рекреаціяuk_UA
dc.subjectsports tourism, functions of sport tourism, physical recreation, recreation culture, recreationen_EN
dc.titleСучасні технології рухової активності студентів: спортивно-оздоровчий туризм і рекреація
dc.title.alternativeModern technologies of motor activity of students: sports and health tourism and recreation
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2020_IR_403.pdf
Розмір:
235.63 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання