Особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із підробленням нотаріальних документів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
Анотація
У статті розглядаються питання, присвячені проведенню слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні щодо злочинів, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів. Зважаючи на специфіку таких злочинів, зумовлену необхідністю дотримання нотаріальної таємниці, та можливістю притягнення нотаріуса як особи, що надає публічні послуги, до кримінальної відповідальності, визначається перелік слідчих (розшукових) дій, спрямованих на оптимізацію досудового розслідування злочинів, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів, та прогалини чинного законодавства у напрямку їх ефективності; пропонуються шляхи удосконалення проведення слідчих (розшукових) дій у цій категорії злочинів. Questions, devoted the implementation of consequence (search) actions in criminal realization in relation to crimes, notarial documents related to the imitation, are examined in the article. Because of specific of such crimes, predefined the necessity of observance of notarial secret, and possibility of attracting of notary, as a person which gives public services, to criminal responsibility, the list of consequence (search) actions is determined, directed on optimization of pre-trial investigation of crimes, notarial documents related to the imitation. The presented blanks of current legislation are in direction of their efficiency; the ways of improvement of lead through of consequence (search) actions are offered in this category of crimes
Опис
Ключові слова
слідча (розшукова) дія, кримінальне провадження, досудове розслідування, підроблення нотаріального документа, злочини, пов’язані з підробленням нотаріальних документів, investigation (search) action, criminal realization, pre-trial investigation, imitation of notarial document, crimes, related to the imitation of notarial documents
Бібліографічний опис
Мілевська А. О. Особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із підробленням нотаріальних документів / А. О. Мілевська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 5. – С. 72–79.
Зібрання