Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Анотація
У статті розглянуто проблеми запровадження додаткового митного тарифу в контексті регулювання платіжного балансу країни. З’ясовано, що домінуючими наслідками при застосуванні даного заходу є: ціновий, торговельний, конкурентний, фіскальний та регулятивний ефекти. Доведено, що додатковий митний податок може бути задіяний виключно як тимчасовий захід для вирішення певних локальних завдань в сфері регулювання економічних відносин. Problems of the introduction of an additional tariff in the context of state’s balance of payments regulation are considered in this article. It is discovered that the dominating outcomes of the application of such measure are: price, competitive, fiscal and regulatory effects. It is proved that an additional custom tax can be used only as a temporary measure, for the sake of realization of certain local goals in the sphere of the economic relations regulation.
Опис
Ключові слова
додаткові митні збори, зовнішньоторговельні зв’язки, митно-тарифні відносини, міжнародна торгівля, митні податки, імпортне мито., additional tariffs, international economic relations, tariff relations, international trade, custom taxes, import tariff.
Бібліографічний опис
Гребельник О. П. Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу / О. П. Гребельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 5 (103). – С.51–61.
Зібрання