Святий Матвій. Митар. Апостол. Євангеліст

Анотація
Нарис присвячений висвітленню життя святого апостола, євангеліста Матвія, який був митарем та є святим захисником податківців та митників. Для наукових працівників, викладачів, студентів та аспірантів вищих та спеціальних закладів освіти, працівників митниць, декларантів, керівників підприємств і організацій, державних службовців, підприємців, інших осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, всіх, кого цікавлять питання діяльності Державного податкового університету. The essay is devoted to highlighting the life of the holy apostle, the evangelist Matthew, who was a publican and is the holy protector of tax collectors and customs officials. For researchers, teachers, students and post-graduate students of higher and special educational institutions, customs officers, declarants, managers of enterprises and organizations, civil servants, entrepreneurs, other persons engaged in foreign economic activity, all those interested in the activities of the State Tax University.
Опис
Ключові слова
апостол, євангеліст, податі, слово боже, митар, apostle, evangelist, tax collector, word of God, publican
Бібліографічний опис
Святий Матвій. Митар. Апостол. Євангеліст = Святой Матфей. Мытарь. Апостол. Евангелист = St. Matthew. Tax Collector. Apostle. Evangelist : нарис [Електронний документ] / Пашко П. В., Христокін Г. В., Коваленко К. С. [та ін.] ; за заг. ред. Пашка П. В. ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – 2-ге вид., перероб. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 190 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 161).
Зібрання