Особливості криміналістичної характеристики колабораційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгород : Ужгородський національний університет
Анотація
У статті аналізується криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, передбачених нововведеною ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Проаналізовано, що окремі криміналістичні методики розслідування кримінальних правопорушень базуються на їх криміналістичній характеристиці. Саме знання слідчим таких її елементів, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, особа злочинця, дозволить висунути відповідні слідчі версії, визначить напрям роботи, а також окреслить коло причетних осіб. The article analyzes the forensic characteristics of criminal offenses under the newly introduced Art. 111-1 «Collaborative activities» of the Criminal Code of Ukraine. It is analyzed that some forensic methods of investigating criminal offenses are based on their forensic characteristics. The investigator’s knowledge of such elements as the manner of committing a criminal offense, the identity of the offender, will allow to put forward the relevant investigative versions, determine the direction of work, as well as outline the range of persons involved.
Опис
Ключові слова
колабораційна діяльність, колаборант, криміналістична характеристика, кримінальне правопорушення, кримінальне провадження, collaborative activity, collaborator, forensic characteristics, criminal offense, criminal proceedings
Бібліографічний опис
Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики колабораційної діяльності / О. В. Кузьменко // Аналітично-порівняльне правознавство. – 2022. – № 1. – С. 336–339.
Зібрання