Протидія агресивному податковому плануванню в Україні

Анотація
У препринті представлено дослідження теоретичних основ протидії агресивному податковому плануванню – особливого виду мінімізації сплати податків. На основі оцінки відповідної світової практики та передумов становлення вітчизняної моделі протидії мінімізації сплати податків надано пропозиції щодо впровадження окремих механізмів протидії та контролю за агресивним податковим плануванням в Україні. In the preprint it was presented the research of theoretical foundations of counteracting aggressive tax planning - a special kind of tax minimization. Based on the assessment of the relevant international practice and preconditions for the formation of national counteracting model of tax minimization there were provided some suggestions for the implementation of certain mechanisms of prevention and control of aggressive tax planning in Ukraine.
Опис
Ключові слова
мінімізація сплати податків, уникнення від оподаткування, агресивне податкове планування, План БЕПС, tax minimization, tax avoidance, aggressive tax planning, Plan BEPS
Бібліографічний опис
Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / С.С. Брехов, С.С. Задорожня, В.І. Коротун, Н.В. Новицька, В.В. Пилипів, К.П. Проскура, О.В. Соколовська, Д.М. Стародуб, О.Є. Сушкова. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – 108 с. – (Препринт / Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету ДФС України).
Зібрання