Вплив глобалізації на економічну безпеку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У даному матеріалі визначено форми прояву глобалізації та їх вплив на забезпечення економічної безпеки України. This material is defined the forms of manifestation of globalization and their impact on the economic security of Ukraine.
Опис
Ключові слова
глобалізація, економічна безпека, загрози, конкурентоспроможність., globalization, economic security, threats, competitiveness.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Вплив глобалізації на економічну безпеку України / В. В. Мартиненко // Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив східного партнерства : зб. матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 травня 2011 р. / Мін-во фінансів України, Український держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі [та ін.]. – К., 2011. – С. 169–172.
Зібрання