Соціальний захист населення в Україні: стан та проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження розроблено рекомендації, що мають практичне значення та спрямовані на модернізацію системи соціального захисту України на основі оцінки їх стану та визначенні тенденцій розвитку. Одержані результати можуть бути використані учасниками системи соціального захисту населення України для удосконалення. Based on the results of the research, recommendations have been developed that have practical significance and are aimed at modernizing the social protection system of Ukraine based on the assessment of their condition and the determination of development trends. The obtained results can be used by the participants of the system of social protection of the population of Ukraine for improvement.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, населення, міжнародні стандарти, економічна безпека, європейська інтеграція, social protection, population, international standards, economic security, European integration
Бібліографічний опис
Горобчук В. В. Соціальний захист населення в Україні: стан та проблеми : кваліфікаційна робота / В. В. Горобчук ; наук. кер. О. Д. Гордей ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 71 с.