Фінансова безпека України як складова економічної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В тезах висвітлені окремі проблеми забезпечення фінансової безпеки держави як складової фінансової безпеки України. The theses highlighted separate problems of ensuring the financial security of the state as a component of Ukraine's financial security.
Опис
Ключові слова
криза, економіка, безпека, кредитна політика держави, негативний вплив, системна дія., crisis, economy, security, credit policy of the state, negative effect, systemic action.
Бібліографічний опис
Яфонкін А. О. Фінансова безпека України як складова економічної безпеки держави / А. О. Яфонкін // Фінансова безпека України на сучасному етапі : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 листопада 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, ННІ права, Каф. фінансового права. – Ірпінь, 2018. – С. 436–438.
Зібрання