Топ-менеджмент глобальних корпорацій в міжнародних економічних відносинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджена роль топ-менеджменту в структурі глобальних корпорацій. 1. Проаналізовано сутність поняття «ризик-менеджменту». 2. Висвітлено сутність та простежено основні етапи розвитку ТНК. 3. Вивчено зміст глобалізації та інтернаціоналізації міжнародного бізнесу. 4. Досліджено вплив діяльності ТНК на динаміку економічного зростання економічно розвинутих країн та країн, що розвиваються. 5. Досліджено сучасні системи і моделі корпоративного управління. 6. Виявлено особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях. The role of top management in the structure of global corporations is investigated in the qualification work. 1. The essence of the concept of "risk management" is analyzed. 2. The essence and the main stages of TNC development are traced. 3. The content of globalization and internationalization of international business is studied. 4. The impact of the activities of TNCs on the dynamics of economic growth of economically developed and developing countries was studied. 5. Modern systems and models of corporate management were studied. 6. Features of management and planning functions in international corporations are revealed.
Опис
Ключові слова
корпоративний менеджмент, глобальна корпорація, топ-менеджмент, corporate management, global corporation, top management
Бібліографічний опис
Рикова В. В. Топ-менеджмент глобальних корпорацій в міжнародних економічних відносинах : кваліфікаційна робота / В. В. Рикова ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 87 с.