Сучасні тенденції організації служби в правоохоронних органах

Анотація
Опубліковано тези доповідей наукових і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України з питань: нормативно-правового забезпечення організації служби в правоохоронних органах; рівня професійної підготовки як одного із критеріїв заняття вакантної посади; конкурсу як способу визначення кандидата на посаду. Theses of reports of scientific and scientific-pedagogical workers and applicants for higher education of the faculty of training, retraining and advanced training of employees of the tax police of the State Fiscal Service of Ukraine on the issues of: regulatory support of organization of service in law enforcement bodies have been published; the level of vocational training as one of the criteria for occupying a vacant position; competition as a way of determining a candidate for the position.
Опис
Ключові слова
організація служби, правоохоронні органи., organization of service, law enforcement agencies.
Бібліографічний опис
Сучасні тенденції організації служби в правоохоронних органах : тези доповідей студентсько-курсантської інтернет-конф., 8 листопада 2019 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 78 с.