Наслідки оптимізації соціального оподаткування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі досліджено вплив ставки єдиного соціального внеску на надходження загальнообов’язкового державного соціального страхування до Пенсійного фонду України впродовж 2004-2018 рр. This material has been investigated influence of the rate of a single social contribution on the receipt of compulsory state social insurance to the Pension Fund of Ukraine during 2004-2018.
Опис
Ключові слова
соціальне страхування, єдиний соціальний внесок, «Paying Taxes»., social insurance, single social contribution, "Paying Taxes".
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Наслідки оптимізації соціального оподаткування в Україні / В. В. Мартиненко // Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення : зб. тез учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (СІМА), 29 березня 2019 р. / Ун-т ДФС України, Chartered Institute of Management Accountants [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 162–164.
Зібрання