Фінансування стартапів у світі та Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розглянуто стадії розвитку стартапів, основні моделі фінансування стартапів, зроблено класифікацію моделей краудфандингу, визначено особливості венчурного фінансування, наведено переваги та недоліки таких форм фінансування стартапів як бізнес-ангели, бізнес-інкубатори, краудфандинг. The stages of development of startups are considered, the basic models of financing of startups, the classification of models of crowdfunding is made, the features of venture financing are determined, the advantages and disadvantages of such forms of financing of startups as business angels, business incubators, crowdfunding are given.
Опис
Ключові слова
Стартапи, фінансування стартапів, краудфандинг, бізнес-ангели, венчурне фінансування, Startups, startup financing, crowdfunding, business angels, venture financing
Бібліографічний опис
Калач Г. М. Фінансування стартапів у світі та Україні / Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку : монографія / за ред. П. В. Пашко, Л. Л. Лазебник [та ін.] ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – с. 422-431.
Зібрання