Удосконалення якості готельно-ресторанних послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму управління якістю готелю «Акорн» в усіх підрозділах готелю та на всіх етапах життєвого циклу послуги Proposals have been developed to improve the quality management mechanism of the Acorn Hotel in all hotel divisions and at all stages of the service life cycle
Опис
Ключові слова
обслуговування, персонал, механізм управління, maintenance, personnel, management mechanism
Бібліографічний опис
Ковда М. В. Удосконалення якості готельно-ресторанних послуг : кваліфікаційна робота (проєкт) / М. В Ковда; наук. кер. М. В. Гусятинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 53 с.