Підприємництво в Україні: проблеми та недоліки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У тезах розглянуто підприємництво – як складову національної економіки кожної країни. Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Theses consider entrepreneurship as a component of the national economy of each country. Entrepreneurship is a direct independent, systematic, at your own risk activities for the production of goods, performance of works, provision of services for profit, which is carried out by individuals and legal entities registered as business entities in the manner prescribed by law.
Опис
Ключові слова
діяльність, суб’єкти підприємницької діяльності, отримання прибутку., activities, business entities, making a profit.
Бібліографічний опис
Боднарчук О. І. Підприємництво в Україні: проблеми та недоліки / О. І. Боднарчук // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи : зб. матер. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 10–11 жовтня 2019 р. : у 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – Ч. 1. – С.187–189. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 132.)
Зібрання