Особливості вивчення комбінаторики та теорії ймовірностей у шкільному курсі математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Österreichisches Multiscience Journal
Анотація
У роботі розглянуто основні задачі комбінаторного змісту, проведено аналіз та опис основних методів розв’язування комбінаторних задач. Важливим елементом роботи є наведені приклади задач і розв’язки з детальним поясненням. The main problems of combinatorial content are considered in the work, the analysis and description of the basic methods of solving combinatorial problems are carried out. An important element of the work is the examples of problems and solutions with a detailed explanation.
Опис
Ключові слова
комбінаторика, комбінаторне мислення, комбінаторні задачі, перестановки, розміщення, комбінації., combinatorics, combinatorial thinking, combinatorial problems, permutations, placement, combinations.
Бібліографічний опис
Скасків Л. В. Особливості вивчення комбінаторики та теорії ймовірностей у шкільному курсі математики / Л. В. Скасків, Ю. В. Самбора // Österreichisches Multiscience Journal. – 2021. – Vol. 1, № 44. – С. 50–54.
Зібрання