Напрями підвищення ефективності фіскального механізму в контексті розвитку соціальної сфери України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
AUSPICIA: zvláštní vydání Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd.
Анотація
У статті автором досліджуються шляхи підвищення ефективності фіскального механізму в забезпеченні прискорення соціального розвитку України. Приділяється особлива увага проблемам, які стримують соціальний розвиток країни та визначено основні напрями їх вирішення. Запропоновано застосувати в Україні негативний прибутковий податок, що, на відміну від існуючого фіскального механізму, дасть можливість забезпечити принцип соціальної рівності та гідний рівень життя малозабезпечених верств населення. Розраховано прогнозні результати пристосування негативного прибуткового податку до українських реалій. The author investigates ways to improve the fiscal mechanism to ensure the acceleration of social development of Ukraine. Special attention to problems that hinder social development and the main directions of their solution. A use in Ukraine negative income tax, unlike the current fiscal mechanism will provide the principle of social equality and a decent standard of living of the poor. Calculated results projected income tax negative adjustment to the Ukrainian realities.
Опис
Ключові слова
ефективність фіскального механізму; фіскальний механізм; фіскальні інструменти; соціальний розвиток; соціальна сфера., effectiveness of fiscal mechanism; fiscal mechanism; fiscal instruments; social development; social sphere.
Бібліографічний опис
Канцур І. Г. Напрями підвищення ефективності фіскального механізму в контексті розвитку соціальної сфери України / І. Г. Канцур // AUSPICIA: zvláštní vydání Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. – 2016. – № 5. – С. 60–63.
Зібрання