Підслідність як інститут кримінального процесуального права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
Анотація
В статті ведеться про важливість з’ясування сутності кримінального процесуального інституту підслідності, аналіз порядку визначення підслідності у кримінальному провадженні. The article deals with the importance of clarification of the essence of the criminal procedural institute of investigation, analysis of the procedure for determining the investigative jurisdiction in criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
підслідність, процесуальне право, наука, кримінальна справа, розслідування, підвідомчість, компетенція., investigative jurisdiction, procedural law, science, criminal case, investigation, jurisdiction, competence.
Бібліографічний опис
Грицюк І. В. Підслідність як інститут кримінального процесуального права / І. В. Грицюк, О. С. Лаба // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія : Право. –2018. – Вип. 3–4 (12–13). – С. 193–198.
Зібрання