Англійська мова

dc.contributor.authorОнучак Людмила Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorКоломінова Ольга Олегівнаuk_UA
dc.contributor.authorПоночовна Таїсія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorЯценко Людмила Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorOnuchak Liudmyla Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorKolominova Olha Olehivnaen_EN
dc.contributor.authorPonochovna Taisiia Mykhailivnaen_EN
dc.contributor.authorYatsenko Liudmyla Mykhailivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-03-13T12:21:25Z
dc.date.available2024-03-13T12:21:25Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractМета навчального посібника «Англійська мова» – допомогти вступникам до магістратури визначити свій рівень підготовки до екземену з англійської мови та опанувати процедурою тестування. Посібник призначений для вступників до вищих навчальних закладів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», які мають на меті складати екзамен з англійської мови. The purpose of the study guide "English Language" is to help entrants to master's degrees to determine their level of preparation for the English language exam and master the testing procedure. The manual is intended for entrants to higher educational institutions at the "Master's" educational qualification level, who intend to take the English language exam.
dc.identifier.citationАнглійська мова : навчальний посібник / О. О. Коломінова, Л. В. Онучак, Т. М. Поночовна, Л. М. Яценко. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2013. – 427 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1605
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь : Національний університет ДПС України
dc.relation.isreferencedby1. Афендікова Л. А. Англійська мова для юристів : навч. посібник / Л. А. Афендікова. – Донецьк. : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 188 с. 2. Гужва Т. М. The Paths to University. Тести з англійської мови : навч. посібник [для студентів університетів та абітурієнтів] / Т. М. Гужва, Т. М. Гусак. – Київ : ІНКОС, 2009. – 416 с. 3. Ділова англійська мова для економістів. – [частина II]. Питання банківської фінансової системи Великобританії / [Чеботарьова Л. І., Капустіна О. В., Перович Т. Б., Шевченко О. Л.]. – Київ : КНЕУ, 2003. 4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. редактор укр. видання С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с. 5. Збірник економічних текстів для домашнього читання. – К. : КНЕУ, 2002. 6. Латигіна А. Г. English of International Business and Management / А. Г. Латигіна : [навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і допов.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 274 с. 7. Ліпко І. П. Англійська мова для юристів / І. П. Ліпко. – К. : 2004. – 208 с. 8. Макухіна Т. В. Практичний курс ділової англійської мови для менеджерів-економістів (англ. мовою) / Т. Макухіна, П. Марінченко. – К . : Вид. центр КНЛУ, 2006. – 299 с. 9. Ніколаєва С. Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови) : навч. посібник / Ніколаєва С. Ю. – К. : ІЗМН, 1996. – 312 с. 10. Ніколаєва С. Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою / С. Ю. Ніколаєва, О. П. Петращук. – К. : Ленвіт, 1999. – 72 с. 11. Онучак Л. В. English Reading / Л. В. Онучак. – Ірпінь, 2004. – 191 с. 12. Пропозиції з вдосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2009/23_12_09.doc. 13. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 14. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с. 15. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / [укладачі: Артемчук Г. І., Ніколаєва С. Ю та ін.]. – К. : Ленвіт, 2003. – 168 с. 16. Ушакова В. Т. Ділова англійська мова для економістів. – [частина III]. Питання бухгалтерського обліку / В. Т. Ушакова, Н. М. Синіцина. – Київ : КНЕУ, 2001. 17. Хоменко Н. С. Англійська мова для юристів – English for Law Students / Н. С. Хоменко : [навч. посіб. з англ. мови для студ. юрид. фак.]. – К. : МАУП, 2003. – 120 с. 18. Шевченко О. О. Англійська мова для економістів. Розмовні теми / Шевченко О. О., Чеботарьова Л. І., Чуркіна О. В. – Київ : КНЕУ, 2004. 19. Шевченко О. Л. Ділова англійська мова для економістів. Питання маркетингу / О. Л. Шевченко, Б. М. Тернова. – [частина I]. – Київ : КНЕУ, 2002. 20. Шевченко О. Л. Спеціалізована англійська мова : навчально- метод. посібник для самост. роботи / О. Л. Шевченко. – Київ : КНЕУ, 2001. 21. Abbs B. Snapshot Intermediate Student’s Book / B. Abbs, I. Freebairn, Ch. Barker. – Longman : Pearson Education Limited, 2001. – 144 p. 22. Abbs B. Snapshot. Language Booster. Grammar Book with Grammar Builder / B. Abbs, I. Freebairn, Ch. Barker. – Longman : Pearson Education Limited, 2001. – 144 p. 23. Cunningham S. New Cutting Edge Pre-Intermediate. Student’s Book / S. Cunningham, P. Moor, J. Carr. – Longman : Pearson Education Limited, 2005. – 174 p. 24. Davis T. The New Big Book of AMERICA / T. Davis, Frey M. –Philadelphia. London : Courage Books. – 2002. – P. 56. 25. First Certificate in English. Handbook. University of Cambridge Local Examinations Syndicate. – 1997. – 54 p. 26. Fuchs M. Grammar Express / M. Fuchs, M. Bonner. – Longman : Pearson Education Limited, 2002. – 416 p. 27. Haines S. New First Certificate Masterclass. Student’s Book / S. Haines, B. Stewart. – Oxford : Oxford University Press. – 1998. – 223 p. 28. Haines S. New First Certificate Masterclass. Workbook / S. Haines, B. Stewart. – Oxford : Oxford University Press. – 1998. – 104 p. 29. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A. S. Hornby. – Sixth edition. – Oxford : Oxford University Press. – 2004. – 1603 p. 30. Lee L. Select Readings. Pre-Intermediate / L. Lee, E. Gundersen. – Oxford : Oxford University Press. – 2002. – 178 p. 31. Longman Exams Dictionary. Longman : Pearson Education Limited, 2006. – 1832 p. 32. Longman Dictionary of Business English. – Pearson Education Limited, 2007. – 594 p. 33. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman. – 1998. – 1568 p. 34. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge : Cambridge University Press. – 1994. – 258 p. 35. New Webster’s Dictionary & Thesaurus of the English Language. – Lexicon publication, inc. Danbury, CT, 1993. – 1144 p. 36. Nolasco R. When in Britain / R. Nolasco, P. Medgyes. – Oxford : Oxford University Press. – 1998. – P. 82. 37. O’Driscoll J. Britain / J. O’Driscoll. – Oxford : Oxford University Press. - 1997. – P. 224. 38. Pyle Michael Test of English as a Foreign Language. Preparation guide / Michael A. Pyle, Marry E. Munor. – Cliff notes, Inc., USA, 2002. 39. Soanes Ch. Oxford Dictionary of Current English / Сh. Soanes, Hawker S. – Oxford : Oxford University Press. – 2006. – 1081 p. 40. Sheerin S. Spotlight on Britain / S. Sheerin, J. Seath, G. White. – Oxford : Oxford University Press. – 1997. – P. 140. 41. Soars J. New Headway Pre-Intermediate English Course / J. Soars, L. Soars. – Oxford : Oxford University Press. – 2002. – 144 p. 42. Soars J. New Headway Intermediate / J. Soars, L. Soars. – Student’s Book. Oxford : Oxford University Press. – 2002. – 160 p. 43. Swan M. How English Works / M. Swan, C. Walter. – Oxford : Oxford University Press. – 2002. – 358 p. 44. Swan M. The Good Grammar Book / M. Swan, C. Walter. – Oxford : Oxford University Press. – 2001. – 324 p. 45. Swan M. Practical English Usage / M. Swan. – Oxford : Oxford University Press. – 1997. – 658 p. 46. Waite M. The Oxford Paperback Thesaurus / M. Waite. – Oxford : Oxford University Press. – 2001. – 968 p.
dc.subjectанглійська мова, магістр, вступний екзаменuk_UA
dc.subjectenglish language, master, entrance examen_EN
dc.titleАнглійська мова
dc.title.alternativeEnglish language
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2013_IR_1070.pdf
Розмір:
3.35 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: