Місцеві бюджети в умовах реформи децентралізації влади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі досліджено теоретико-методологічні засади формування доходів місцевих бюджетів, проаналізовано доходи та видатки держави в умовах децентралізації влади. У третьому розділі автор розглядає можливості імплементації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в Україні The paper examines the theoretical and methodological foundations of the formation of local budget revenues, analyzes state revenues and expenditures in conditions of decentralization of power. In the third chapter, the author considers the possibilities of implementing foreign experience of fiscal decentralization in Ukraine
Опис
Ключові слова
бюджетна децентралізація, доходи місцевого бюджету, місцевий бюджет, видатки, budgetary decentralization, local budget revenues, local budget, expenditures
Бібліографічний опис
Киричук В. В. Місцеві бюджети в умовах реформи децентралізації влади : кваліфікаційна робота / В. В. Киричук ; наук. кер. Г. О. Скрипник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. Ірпінь, 2024. 62 с.