Криміналістична характеристика особи, яка ухилилася від проходження військової строкової служби та мобілізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник публічного та приватного права
Анотація
Статтю присвячено дослідженню даних про особу злочинця як елемента кри­міналістичної характеристики ухилення від проходження військової строкової служби та мобілізації. Автор здійснює спробу визначити основні риси, притаманні злочинцю, який вчиняє злочин, передбачений статтями 335 та 336 Кримінального кодексу України. Основна увага приділяється криміналістичній характеристиці чо­тирьох груп ухильників від військового обов’язку. The article is devoted to the investigation of data on the identity of the criminal as an element of the criminalistics characteristics of evasion from military service and mobilization. The author makes an attempt to identify the main features inherent in the criminal who commits the crime provided for in articles 335 and 336 of the Criminal Code of Ukraine. The main attention is paid to the forensic characteristics of four groups of deviators from military duty.
Опис
Ключові слова
Криміналістична характеристика злочинів, особа злочинця, мобілізація, ухилення від призову, призовник, військовий обов’язок., Forensic characterization of crimes, identity of the offender, mobilization, evasion of conscription, conscript, military service.
Бібліографічний опис
Фокін Я. Ф. Криміналістична характеристика особи, яка ухилилася від проходження військової строкової служби та мобілізації / Я. Ф. Фокін // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 2. – С. 302–306.
Зібрання