Аналіз спроможності утворення територіальних громад в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Вивчення проблем, що лежать в основі виникнення системи об'єднаних територіальних громад (далі - ОТГ), аналіз роботи ОТГ на різних рівнях взаємодії, виходячи із загальних принципів місцевого самоврядування, розглядання рекомендацій, які потрібно впровадити задля успішного подолання військового часу та повоєнної кризи Studying the problems underlying the emergence of the system of amalgamated territorial communities (hereinafter - ATCs), analyzing the work of ATCs at different levels of interaction, based on the general principles of local self-government, considering recommendations that need to be implemented to successfully overcome wartime and post-war crisis
Опис
Ключові слова
аналіз, утворення, територіальна громада, місцеве самоврядування, управлінські рішення, analysis, formation, territorial community, local self-government, management decisions
Бібліографічний опис
Радулевич В. С. Аналіз спроможності утворення територіальних громад в Україні : кваліфікаційна робота / В. С. Радулевич ; наук. кер. І. В. Ховрах ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 73 с.