Основні аспекти юридичної риторики в контексті підготовки аспірантів-правників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : ХДУХТ
Анотація
Проаналізовано основні аспекти юридичної риторики в контексті підготовки аспірантів-правників. The main aspects of legal rhetoric in the context of training graduate students of law are analyzed.
Опис
Ключові слова
доктор філософії, аспірант-правник, юрист, Doctor of Philosophy, Postgraduate lawyer, lawyer
Бібліографічний опис
Жерж Л. А. Основні аспекти юридичної риторики в контексті підготовки аспірантів-правників / Л. А. Жерж // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ : у 2-х ч., 6 квітня 2017 р. / Мін-во освіти і науки України, Харківська обласна держ. Адміністрація [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 547.
Зібрання