До проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Луцьк : РВВ Луцький національний технічний університет
Анотація
У даному матеріалі здійснено моделювання «ефекту кривої Лаффера» для податку на прибуток підприємств в Україні. In this material, the "effect of the Laffer curve" for the corporate profit tax in Ukraine was simulated.
Опис
Ключові слова
податкова система, моделювання, «ефект кривої Лаффера», податок, прибуток., tax system, simulation, "effect of the Laffer curve", tax, profit.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. До проблеми оптимізації оподаткування прибутку підприємств в Україні / В. В. Мартиненко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки : тези допов. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 2 грудня 2017 р., Луцьк / відп. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцький національний технічний університет, 2017. – Вип. 11, Ч. 1. – С. 160–162.
Зібрання