Застосування системи управління ризиками митними службами країн-членів Євразійського економічного союзу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сталий розвиток економіки
Анотація
Зроблено висновок, що основним нормативно-правовим актом, що врегульовує функціонування СУР на наднаціональному рівні, є Митний кодекс ЄврАзЕС, яким визначено термінологію в цій сфері; окреслено процес управління ризиками митними органами; визначено особливості використання СУР. Використання СУР базується на міжнародних стандартах та рекомендаціях Всесвітньої митної організації. Встановлено, що реалізація митними органами країн-членів ЄврАзЕС процесу управління ризиками направлена на скорочення терміну здійснення митних операцій, прозорість та передбачуваність роботи митних служб, формування партнерського підходу у взаємовідносинах із учасниками зовнішньоекономічної діяльності. It is concluded that the main regulatory act that regulates the functioning of the RMS at the supranational level is the Customs Code of the Eurasian Economic Community, which defines the terminology in this field; outlined the process of risk management by customs authorities; features of the use of SUR are determined. The use of RMS is based on the international standards and recommendations of the World Customs Organization. It is established that the implementation of the risk management process by the customs authorities of the member countries of the Eurasian Economic Community is aimed at shortening the term of customs operations, transparency and predictability of the work of customs services, formation of a partnership approach in relations with participants of foreign economic activity.
Опис
Ключові слова
зарубіжний досвід, митна служба, Митний кодекс ЄврАзЕС, ризик, система управління ризиками, індикатор ризику, профіль ризику, управління ризиками, рівень ризику, foreign experience, customs service, Eurasian Economic Community Customs Code, risk, risk management system, risk indicator, risk profile, risk management, risk level
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Застосування системи управління ризиками митними службами країн-членів Євразійського економічного союзу / О. А. Фрадинський // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2 (43). – С. 32–39.
Зібрання