Мотивація праці як інструмент управління персоналом та шляхи її удосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтава
Анотація
Розглядається поняття «мотивація персоналу». Визначено характеристику складових мети мотивації персоналу та фактори мотивації працівників підприємства. Запропоновано шляхи удосконалення системи мотивації працівників. The concept of "personnel motivation" is considered. The characteristic of the components of the purpose of motivation of the personnel and factors of motivation of the employees of the enterprise is determined. The ways of improving the system of employee motivation are proposed.
Опис
Ключові слова
персонал, мотивація, управління персоналом, трудовий колектив, фактори мотивації., staff, motivation, personnel management, work team, motivation factors.
Бібліографічний опис
Канцур І. Г. Мотивація праці як інструмент управління персоналом та шляхи її удосконалення / І. Г. Канцур, І. Р. Коротаєва // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : зб. тез допов. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листопада 2018 р., Полтава : у 8 ч. / Центр фінансово-економічних наук. досліджень. – Полтава, 2018. – Ч. 5. – С. 35-37.
Зібрання