Процесний підхід в управлінні системою мотивації персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Увага до проблем мотивації також можуть вирішити проблему плинності кадрів у будь-якій фірмі. Якщо персонал буде задоволений умовами та стимульований до праці, то плинність кадрів буде менша, що, в свою чергу, відобразиться не тільки на якості продукції, а й на якості персоналу підприємства як робочої одиниці. Attention to motivation problems can also solve the problem of staff turnover in any company. If the staff is satisfied with the conditions and stimulated to work, then the staff turnover will be lower, which, in turn, will be reflected not only on the quality of products, but also on the quality of the personnel of the enterprise as a work unit.
Опис
Ключові слова
процесний підхід, мотивація, теорії мотивації, персонал, процес, страхування, страхування життя, process approach, motivation, theories of motivation, personnel, process, insurance, life insurance
Бібліографічний опис
Вощула К. О. Процесний підхід в управлінні системою мотивації персоналу підприємства : кваліфікаційна робота / К. О. Вощула; наук. кер. О. І. Марченко; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 60 с.