Організаційно-методичні підходи аудиту кредиторської заборгованості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі проведено аналіз організаційно-методичних аспектів обліку та аудиту кредиторської заборгованості, а також передбачено розробку рекомендацій з покращення інформаційного забезпечення для управління кредиторською заборгованістю, ґрунтуючись на узагальненні теоретичних концепцій щодо розгляду розрахунків як системи. Базою дослідження є ПАТ «Карлсберг Україна». The work analyzes the organizational and methodological aspects of accounts payable accounting and auditing, and also provides for the development of recommendations for improving information support for accounts payable management, based on the generalization of theoretical concepts regarding the consideration of settlements as a system. The basis of the research is PJSC "Carlsberg Ukraine".
Опис
Ключові слова
аудит, облік, кредиторська заборгованість, аналіз, перевірка, вертикальний аналіз, методика, організація, зобов’язання, audit, accounting, accounts payable, analysis, verification, vertical analysis, methodology, organization, obligations
Бібліографічний опис
Мацелик К. В. Організаційно-методичні підходи аудиту кредиторської заборгованості : кваліфікаційна робота / В. Р. Кулаківський ; наук. кер. А. М. Савченко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту та економічного аналізу. Ірпінь, 2024. 52 с.