Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджету України та сучасні проблеми податкової системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса
Анотація
Проведено статистичний аналіз податкових надходжень до бюджету України. Визначено проблеми податкової системи на сучасному етапі та шляхи їх вирішення. The statistical analysis of tax revenues in the budget of Ukraine is carried out. The problems of the tax system at the present stage and the ways of their solution are determined.
Опис
Ключові слова
податки, податкова система бюджету України., taxes, tax system budget of Ukraine.
Бібліографічний опис
Остапенко Я. О. Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджету України та сучасні проблеми податкової системи України / Я. О. Остапенко, М. М. Блохіна // Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 2 березня 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса, 2018. – С. 101–105.
Зібрання