Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів

Анотація
Посібник базується на нормативно правовій базі України і літературних джерелах зарубіжних та вітчизняних дослідників, багаторічному досвіді викладання дисципліни що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти правоохоронних структур, системі службової підготовки правоохоронців. Засвоєння запропонованого матеріалу з тактичної підготовки у визначеній послідовності та об’ємі надасть можливість створити якісну базову підготовку у всіх правоохоронних структурах що в свою чергу призведе до зростання рівня кваліфікації та іміджу правоохоронця. The manual is based on the legal framework of Ukraine and literary sources of foreign and domestic researchers, many years of experience teaching the discipline that allows it to be used in the educational process of higher education law enforcement agencies, the system of official training of law enforcement. The assimilation of the proposed tactical training material in a specific sequence and scope will provide an opportunity to create quality basic training in all law enforcement agencies, which in turn will lead to an increase in the skill level and image of the law enforcement officer.
Опис
Ключові слова
принципи тактико-спеціальної підготовки, значення комунікативного процесу, спілкування правоохоронців, несення служби патрульної поліції, заходи примусу, тактика перевірки документів, затримання правопорушника, зупинка транспортного засобу., principles of tactical special training, importance of the communication process, communication of law enforcement officers, patrol police service, coercive measures, tactics of checking documents, arresting the offender, stopping the vehicle.
Бібліографічний опис
Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора, С. А. Антоненко // Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 216 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»).