Операційні системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України
Анотація
У навчальному посібнику висвітлені основні питання щодо сучасного стану операційних систем, їх основних складових, архітектури, принципів і концепцій побудови. Містить теоретичні та практичні матеріали, матеріали для самостійної роботи студентів. Може бути використаний у навчальному процесі підготовки здобува чів вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології. The textbook covers the main questions regarding the current state of operating systems, their main components, architecture, principles and construction concepts. Contains theoretical and practical materials, materials for independent work of students. It can be used in the educational process of training students of higher education in the field of knowledge 12 Information technologies.
Опис
Ключові слова
операційні системи, інформаційні технології, програмне забезпечення, operating systems, information technologies, software
Бібліографічний опис
Федотова-Півень І. М. Операційні системи : навчальний посібник / І. М. Федотова-Півень, О. Б. Півень. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021. – 286 с.