Інформаційно-аналітичні технології як інструмент моніторингу у професійно-психологічному відборі працівників державної митної служби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору
Анотація
У статті розкритий зміст процедури професійно-психологічного відбору фахівців галузі митної служби за допомогою інформаційно-аналітичного інструментарію. Застосування таких моніторингових технологій дозволяє покращити та прискорити етап виділення найбільш важливих якісних критеріїв до претендентів на посади митних органів відповідно до потреб і запитів роботодавців на ринку праці. The article reveals the procedure of professional and psychological selection of customs service specialists with the help of information and analytical tools. The use of such monitoring technologies allows improving and accelerating the selection of the most important quality criteria for applicants on customs service positions in accordance with the needs and demands of labor market employers.
Опис
Ключові слова
моніторинг, ринок праці, професійна придатність, психологічний відбір, monitoring, labor market, professional suitability, psychological selection
Бібліографічний опис
Берташ М. І. Інформаційно-аналітичні технології як інструмент моніторингу у професійно-психологічному відборі працівників державної митної служби / М. І. Берташ, В. О. Ніжегородцев // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Т. І (88). – 2021. С. 240–248.
Зібрання