Особливості застосування автоматизованих систем управління митними ризиками: європейський досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern Economics
Анотація
У статті розглянуто європейський досвід застосування автоматизованих систем управління митними ризиками. Найбільша увага в статті приділена досвіду використання систем управління ризиками в розвинених країнах, які мають багаторічний досвід використання відповідних систем у митному контролі, зокрема досвіду Великобританії. Визначено, що системі управління ризиками приділяється особлива увага в системі митних органів ЄС, яка охоплює не тільки митну сферу, а й захищає економічні інтереси країн – учасниць, дозволяє забезпечувати рух товарів, який, у свою чергу, є не тільки конкурентоздатним, а й безпечним для споживачів. Доведено, що особливість системи управління ризиками (СУР) у Великобританії полягає в здатності до оновлення і самовдосконалення. Система управління ризиками як видає певні вказівки з митного контролю, так і збирає інформацію про результати застосування цих вказівок. Отже, вона аналізує інформацію про ефективність заходів щодо мінімізації ризиків. У статті визначено відмінності вітчизняної СУР від європейської, які заважають підвищенню ефективності її функціонування та запропоновано основні напрями їх усунення. The article analyzes the current regulatory framework of customs risk management in Ukraine. It is determined that the main approaches to the use of risk management system tools in the customs system of Ukraine are fixed in the updated Procedure of risk analysis and assessment, development and implementation of risk management measures in the customs system of Ukraine, which is approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.07.2015 № 684. It was established that in order to improve the existing regulatory framework for customs risk management, the Ministry of Finance of Ukraine developed a Strategy for the development of risk management system in the field of customs control for the period up to 2022 and the Activity Plan for its implementation approved by the Government .
Опис
Ключові слова
автоматизована система управління ризиками; система управління ризиками; програма з оцінки ризиків; обмін інформацією, automated risk management system; risk management system; foreign experience; risk assessment program; information exchange
Бібліографічний опис
Неліпович О. В. Особливості застосування автоматизованих систем управління митними ризиками: європейський досвід / О. В. Неліпович // Modern Economics. Електронне фахове видання з економічних наук. ‒ 2019. ‒ № 17. ‒ С. 177‒182.
Зібрання