Особливості формування фізичних якостей футболістів на базовому етапі підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сучасний футбол – це олімпійський вид спорту, що вимагає блискавичної техніки, віртуозної різноманітної тактики, удосконаленої всебічної підготовки. Основа усіх цих якостей – фізична підготовка. У зв'язку з цим здобувають особливу актуальність методи навчання, що дозволяють найбільше ефективно, швидко і якісно досягати високого розвитку всіх фізичних якостей. Фізична підготовка футболістів відіграє досить важливу роль у тренувальному процесі. Це пов’язано з низкою причин, основними серед яких є жорстка боротьба на полі протягом усього матчу, високі швидкості пересування гравців під час гри, висока технічна майстерність деяких гравців, а також конкуренція всередині команди. Саме тому фізична підготовка потребує її вдосконалення на ранніх етапах тренувань. Modern football is an Olympic sport that requires lightning-fast technique, virtuoso diverse tactics, and improved all-round training. The basis of all these qualities is physical training. In this regard, training methods that allow the most effective, fast and high-quality development of all physical qualities are gaining special relevance. Physical training of football players plays a rather important role in the training process. This is due to a number of reasons, the main ones being the fierce competition on the pitch throughout the match, the high movement speeds of the players during the game, the high technical skill of some players, as well as the competition within the team. That is why physical training needs to be improved in the early stages of training
Опис
Ключові слова
футбол, фізичні якості, швидкість, технічна майстерність, сила, етапи тренувань, football, physical qualities, speed, technical skill, strength, stages of training
Бібліографічний опис
Щирський В. Ю. Особливості формування фізичних якостей футболістів на базовому етапі підготовки : кваліфікаційна робота / В. Ю. Щирський ; наук. кер. І. Й. Малинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 64 с.