«Групи смерті» в Україні: їх сутність та перспективи запобігання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Журнал східноєвропейського права
Анотація
У статті визначається поняття та сутність «груп смерті», а також основні перспективи щодо боротьби з їх розвитком та поширенням. Аналізується розвиток та поширення «груп смерті», характеризуються основні їх види та різновиди. Визначено основні напрями у сфері боротьби з «групами смерті», зроблено ґрунтовні висновки, які мають як теоретичне, так і практичне значення. This article defines the concept and essence of the "groups of death", as well as the main perspectives of the struggle with their development and distribution. Development and distribution of "groups of death" are analysed, their basic kinds and varieties are characterized. Basic directions are certain in the field of a fight against the "groups of death", sound conclusions that have both theoretical and practical value are done. This article is aimed at a thorough study of the activities of "death groups", determining their nature and main varieties.
Опис
Ключові слова
«групи смерті», «Синій кит», «Червона сова», самогубство, доведення до самогубства, протидія., "groups of death", "Blue whale", "Red owl", suicide, taking to suicide, counteraction
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. «Групи смерті» в Україні: їх сутність та перспективи запобігання [Електронний ресурс] / Н. А. Лугіна, М. А. Ошийко // Журнал східноєвропейського права. – 2020. – № 73. – С. 85-90.
Зібрання