Технології управління сучасним містом: стан та перспективи розвитку.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Анaлiз цiннoстeй тa прioритeтiв мiсцeвoї грoмaди тa рoзрoбкa рeкoмeндaцiй щoдo збaлaнсoвaнoгo тa eфeктивнoгo упрaвлiння мiстoм Analysis of local values and local markets and effective management of the cit
Опис
Ключові слова
управління, місто, місцева влада, громада, технологія, governance, city, local government, community, technology
Бібліографічний опис
Галицький А. В. Технології управління сучасним містом: стан та перспективи розвитку : кваліфікаційна робота / А. В. Галицький ; наук. кер. М. В. Гусятинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 78 с.