Проблема пізнавальної активності особистості в історичній ретроспективі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
Анотація
У статті проведений аналіз впливу історичних умов на розвиток наукової думки про пізнання, пізнавальну активність. Результативність вивчення навчально-пізнавальної активності студентів залежить від того, наскільки ґрунтовно досліджено пізнавальний процес, як використовуються його закономірності й особливості. The article analyses the influence of historical conditions on developing scientific thought about cognition, cognitive activity. The effectiveness of studying students’ educational and cognitive activity depends on how thoroughly the cognitive process is studied and the way its laws and features are used.
Опис
Ключові слова
пізнання, пізнавальна активність, пізнавальна діяльність., cognition, an individual’s cognitive activity, cognitive action.
Бібліографічний опис
Зайцева І. В. Проблема пізнавальної активності особистості в історичній ретроспективі / І. В.Зайцева, Т. М. Пащенко, П. Г.Лузан // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. – 2019. – № 1(18). – 14с.
Зібрання