Програма розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні.

dc.contributor.authorЯнковий Євген Володимирович
dc.contributor.authorYankovyy Yevhen Volodymyrovych
dc.date.accessioned2024-03-22T12:06:47Z
dc.date.available2024-03-22T12:06:47Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглядаються питання розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні та пошуку можливих напрямків планування, що в подальшому призведуть до комплексного розвитку цієї сфери. На основі аналізу матеріалів літературних джерел обґрунтовано теоретико-методичні положення, пов'язані з фізичною підготовкою футболістів та відбором дітей на етапах багаторічного тренування. Підготовка юних спортсменів повинна базуватися на чіткій методиці тренування, що забезпечує становлення спортивної майстерності, зростання функціональних можливостей і їх максимальну реалізацію. Запропоновані методичні рекомендації щодо використання теоретико-методичних особливостей підготовки дітей для занять футболом, внутрішні і зовнішні фактори що істотно сприятимуть розвитку футболу в Україні. The qualification work considers the development of children's and youth football in Ukraine and the search for possible areas of planning, which in the future will lead to the comprehensive development of this area. • On the basis of the analysis of the materials of literary sources, the theoretical and methodological provisions related to the physical training of football players and the selection of children at the stages of long-term training are substantiated. • The training of young athletes should be based on a clear training methodology that ensures the formation of sportsmanship, the growth of functionality and their maximum implementation. Methodical recommendations on the use of theoretical and methodological features of training children for football, internal and external factors that will significantly contribute to the development of football in Ukraine are proposed..
dc.identifier.citationЯнковий Є. В. Програма розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні : кваліфікаційна робота / Є. В. Янковий ; наук. кер. В. О. Гаврилюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 41 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1813
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectрозвиток, програма, футбол, тренування, дитячо-юнацький спорт
dc.subjectdevelopment, program, football, training, children's and youth sports
dc.titleПрограма розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні.
dc.title.alternativeProgram for the development of children's and youth football in Ukraine.
Файли