Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка та держава
Анотація
У статті розглядаються проблеми удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади. Обґрунтовано необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи для можливості здійснення бюджетної децентралізації, що дасть можливість перерозподілити доходну базу місцевих органів влади та оптимізувати видаткову частину місцевих бюджетів. The article describes the problems of improvement the mechanism of formation financial resources of local authority. Proves necessity of realization administrative-territorial reform for an opportunity of realization of budget decentralization, which will make it possible to redistribute the revenue base of local authorities and optimize the expenditure part of local budgets.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальна реформа, механізм фінансування, фінансові ресурси, місцеві органи влади, бюджетна децентралізація., administrative-territorial reform, financing mechanism, financial resources, local authorities, budget decentralization.
Бібліографічний опис
Панасюк Л. В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 46–50.
Зібрання