Фінансові стратегії управління економічним розвитком

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
У навчальному посібнику розкривається зміст процесу формування, затвердження, реалізації та моніторингу за впровадженням фінансових стратегій управління розвитком суб’єктів економічної діяльності. Навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі та розрахований на можливість здобувачів вищої освіти проходити навчання за білінгвальною системою. Призначається для викладачів, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також усіх, кого цікавить питання можливості розробки, затвердження, реалізації, моніторингу стратегій управління економічним розвитком як суб’єктів підприємницької діяльності, так і органів державного значення та місцевого самоврядування. The training manual reveals the content of the process of formation, approval, implementation and monitoring of the implementation of financial strategies for managing the development of subjects of economic activity. The study guide corresponds to the working curriculum and is designed for the possibility of students of higher education to study under a bilingual system. It is intended for teachers, students of higher education in economic specialties of higher education institutions, as well as all those who are interested in the possibility of developing, approving, implementing, and monitoring economic development management strategies for both business entities and bodies of state importance and local self-government.
Опис
Ключові слова
фінансова стратегія, економічний розвиток, фінансова стратегія бізнесу, стратегія підприємства, financial strategy, economic development, financial business strategy, enterprise strategy
Бібліографічний опис
Гордей О. Д. Фінансові стратегії управління економічним розвитком = Financial Strategies for Economic Development Management : навч. посіб. [Електронний документ] / О. Д. Гордей ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 264 с. – (Серія «Податкова та митна справа» ; т. 174).