Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавства

Анотація
У виданні всебічно проаналізовано основні аспекти публічного управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавства, зокрема; правові та організаційні засади здійснення операцій з майном; напрями вдосконалення механізму відбору суб’єктів господарювання, які залучаються митницями до операцій з майном; форми та ефективність чинних реалізаційних процедур, встановлення резервів і факторів їх покращення; адміністрування податків при операціях з реалізацій майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства. The publication comprehensively analyzes the main aspects of public administration and administration of transactions with goods that become the property of the state for violations of customs legislation, in particular; legal and organizational principles of property transactions; directions of improvement of the mechanism of selection of business entities involved by customs in property transactions; forms and efficiency of current implementation procedures, establishment of reserves and factors for their improvement; administration of taxes in transactions for the sale of property that becomes the property of the state for violation of customs legislation.
Опис
Ключові слова
операції з майном, що переходять у власність держави, реалізація майна, розпорядження майном, знищення (утилізація), безоплатна передача адміністрування податків, operations with property that become the property of the state, sale of property, disposal of property, destruction (utilization), free transfer of tax administration
Бібліографічний опис
Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавств : монографія [Електронний ресурс] / за заг. ред. Л. Р. Прус, С. А. Попеля ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи. – Хмельницький, 2020 – 408 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 162).
Зібрання