Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх тренерів зі східних одноборств до професійної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Сучасні тенденції в сфері професійної освіти пов’язані зі зростанням вимог до педагогічного професіоналізму фахівців у галузі фізичного виховання та спорту, зокрема тренерів. Професійна діяльність тренера спрямована на фізичний і психологічний розвиток вихованців, збереження й зміцнення їхнього здоров’я, розкриття спортивного та особистісного потенціалу, сприяння досягненню ними високих спортивних результатів. Modern trends in the field of professional education are associated with the growth of requirements for pedagogical professionalism of specialists in the field of physical education and sports, in particular coaches. The professional activity of the coach is aimed at the physical and psychological development of pupils, preservation and strengthening of their health, disclosure of sports and personal potential, promotion of their achievement of high sports results.
Опис
Ключові слова
освіта, розвиток, спорт, тренер, здоров’я, education, development, sport, coach, health
Бібліографічний опис
Мартиненко Т. В. Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх тренерів зі східних одноборств до професійної діяльності в дитячо-юнацьких спортивних школах / Т. В. Мартиненко, С. В. Крупеня // Підвищення фізичної працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом (в умовах воєнного стану) : матер. круглого столу з міжнародною участю, 27 травня 2022 року. – Ірпінь, 2022. – С. 82–85.
Зібрання